• Cluster Administratie & Sturing
 • Het Cluster Administratie bestaat uit het beheren van de ledenadministratie en het innen van de jaarlijkse contributie en de loyaiteitspremie welke met ingang van seizoen 2017/2018 in werking treedt.

  Voorzitter

  • Cluster Administratie & Financiële Sturing
  • Marco Burm
  • Contact / e-mailen

   


  Ledenadministratie Jeugd tot 18 jaar

   

   

  Ledenadministratie Senioren vanaf 18 jaar

  Contributie

  Beheer Kassagelden