• Cluster Administratie & Sturing

 • Het Cluster Administratie bestaat uit het beheren van de ledenadministratie en het innen van de jaarlijkse contributie en de loyaiteitspremie welke met ingang van seizoen 2017/2018 in werking treedt.

   

  Voorzitter

  • Cluster Administratie & Financiële Sturing
  • Marco Burm
  • Contact / e-mailen

   


  Ledenadministratie Jeugd tot 18 jaar

   
  Ledenadministratie Senioren vanaf 18 jaar
   
   
   
   
  Contributie

   
   
  Beheer Kassagelden