• Cluster Administratie & Sturing
  • Het Cluster Administratie bestaat uit het beheren van de ledenadministratie / innen van de jaarlijkse contributie en het innen van de extra contributie ten aanzien van het vrijwilligersbeleid welke op 26 augustus 2017 in werking is getreden.