• Cluster PR & Communicatie
  • Hoofdlijn en doelstelling is een zo efficiënt mogelijke inzet van de gewenste en beschikbare communicatiemiddelen, zowel intern als extern, om die vervolgens op de juiste wijze en op het juiste moment in te zetten. Een optimale en juiste communicatie is essentieel voor het uitdragen van de visie van vv Hooglanderveen en het bevorderen van de binding met de leden en de ouders / verzorgers.