• Alles over Lidmaatschap - Betalingswijze - Afmelding
 • Op dit moment telt VV Hooglanderveen rond de 80 jeugdteams en 9 senioren teams. VV Hooglanderveen biedt hiermee onderdak aan bijna 1500 leden bestaande uit ongeveer 150 spelende seniorenleden, ruim 1100 spelende jeugdleden en 50 niet-spelende leden.

 • Wijze van inschrijven

  Je wilt lid worden bij VV Hooglanderveen of je wilt je zoon / dochter aanmelden? Dan is het noodzakelijk dat je het  Aanmeldformulier duidelijk én volledig invult.

  Je kunt het Word formulier downloaden en bewerken op je eigen PC. Verstuur dit formulier naar secretaris-voetbalzaken@vvhooglanderveen.nl Na ontvangst van het formulier word jouw aanvraag in behandeling genomen.

 • Betalingswijze per incasso

  Het betalen van de jaarlijkse contributie vindt plaats door middel van automatische incasso of via een factuur. De automatische incasso's worden in vier termijnen van uw rekening afgeschreven. Dit vindt plaats op:

  • 1 september 2018= contributie
  • 1 oktober 2018 = contributie
  • 01 november 2018 = loyaliteitspremie en borg kleding (voor beide indien van toepassing)
  • 1 december 2018 = contributie
  • 1 februari 2019 = contributie

  Beschik je niet over een machtiging voor de automatische incasso van de contributie? De machtigingsformulieren zijn in de jeugdkamer verkrijgbaar of  klik hier voor het document.

 • Betalingswijze per factuur

  De factuur dient voor 30 augustus van het voetbaljaar, dat loopt van 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019 voldaan te zijn. Bij het uitblijven van de betaling zal geen betalingsherinnering worden verstuurd maar volgt direct een speelverbod.

  VV Hooglanderveen gaat ervan uit dat je op tijd aan jouw betalingsverplichting zal voldoen zodat VV Hooglanderveen geen vervelende maatregelen hoeft te nemen.

 • Uitschrijven doe dit voor 30 juni 2019

  Je wilt jezelf of je wilt jouw zoon / dochter uitschrijven bij VV Hooglanderveen? Voor een snelle verwerking is het van belang dat je het Afmeldformulier met blokletters en goed leesbaar invult. Doe dit op tijd! In ieder geval voor 30 juni van elk voetbalseizoen.

  Het lidmaatschap vangt aan op 1 juli en eindigt per 30 juni. Indien het lidmaatschap niet voor 30 juni is opgezegd zal dit worden verlengd. Indien leden besluiten tussentijds het lidmaatschap te beëindigen is wel contributie verschuldigd voor het gehele jaar.

  Er vindt geen restitutie van de contributie plaats. Ook vindt er geen restitutie plaats van de loyaliteitspremie die met ingang van het seizoen 2017 / 2018 in werking treedt.

 • Contributie 2018 / 2019
  • Junioren: € 160,00 (geboren in 2000 t/m 2005)
  • Pupillen: € 138,00 (geboren in 2006 t/m 2012)
  • Kabouters:€ 84,00 (geboren in 2013)

  In de contributie is ook het voetbalkledinggeld verrekend. Je hoeft voor jezelf als spelend lid of voor jouw zoon / dochter geen voetbalkleding te kopen.

  Daarnaast wordt een trainingspak en een voetbaltas onder borg ter beschikking gesteld. Deze borg wordt eenmalig ingehouden bij de contributie. Bij het opzeggen van het lidmaatschap dienen deze materialen in goede staat ingeleverd te worden anders wordt de borg ingehouden. Dit contract loopt in principe 3 jaar met een optie voor nogmaals 3 jaar.

  Tussentijds zal nog bekeken worden hoe om te gaan met trainingspakken die te klein geworden zijn door de groei van jouw zoon of dochter. De teams die deelnemen aan de "World League" en de "Euro League" dragen kleding van landenteams die gesponsord zijn. Alleen de Kabouters dienen zelf te zorgen voor kleding.

 • Contributiebedragen senioren 2018/2019
  • Senioren: € 214,-- (leeftijd: vanaf 18 jaar)
  • Reserve spelers: € 107,-- (speelt eenmaal in de paar weken)
  • Niet spelende leden: € 41,--
  • Donateurs: € 20,--
 • Financiële gegevens
  • Bankrekeningnummer: ING 000 6 2257 97
  • IBAN-/SEPA-nummer:  NL74 INGB 0006 2257 97
  • BIC nummer: INGBNL2A
  • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 31025033
  • E-mail: contributie@vvhooglanderveen.nl