• Cluster Binden & Verbinden
 • Hoofdlijn beleidsplan

  Doelstelling is dat bij vv Hooglanderveen ouders en leden het vanzelfsprekend vinden om vrijwilligerswerk te verrichten, vanuit betrokkenheid bij de vereniging.

  Belangrijke knelpunten zijn het bezetten van commissies en kader/bestuur met voldoende vrijwilligers en de belasting van bestuursleden en voorzitters van commissies, waardoor zaken onderbelicht blijven of niet worden opgepakt.

  Daarnaast is bewustwording in de jeugd een belangrijk speerpunt voor de binding met de vereniging en de bereidheid om vrijwilligerswerk te (blijven) doen.

  Opzetten van een goede vrijwilligersadministratie is daarvoor noodzakelijk! Vanuit het beleidsplan 2014-2018 is de commissie binden en verbinden in het leven geroepen.

  De commissie binden & verbinden - is verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid. De commissie maakt systemen, procedures én werkafspraken om vrijwilligers te werven, te waarderen én te behouden.

  Daarnaast voert de commissie de extra contributie in én geeft de commissie binden & verbinden gezamenlijk invulling aan het binden & verbinden van vrijwilligers.

  Bent je enthousiast,  pro - actief?  Vind je leuk om met mensen om te gaan, neem contact op. De commissie binden & verbinden is het aanspreekpunt om jouw vragen over het vrijwilligersbeleid te beantwoorden.

  Mail jouw bericht naar: 

  commissie_binden_verbinden@vvhooglanderveen.nl

  Klik hier voor het vrijwilligersbeleid

 • Ontzettend bedankt voor jouw medewerking!