• Cluster Gedrag én Respect
 • Iedereen moet zich prettig kunnen voelen...

  vv Hooglanderveen wil al haar leden voetbal- en trainingsplezier bieden en dat elk lid zich op zijn / haar niveau verder kan ontwikkelen. Voetballen bij vv Hooglanderveen moet als leuk en ontspannen worden ervaren.

  vv Hooglanderveen wil graag haar goede naam, die zij in Amersfoort en omstreken heeft, behoudt. Voetbal is mooi, bindend en kan véél emotie bevatten.

  Daarom zijn er Gedragsregels, zijn de Gedragscode en het Pestprotocol opgesteld welke voor iedereen gelden en specifieke regels voor bepaalde doelgroepen. vv Hooglanderveen vindt uitstekende normen en waarden belangrijk zo niet vanzelfsprekend. Dit geldt voor alle spelende - en niet spelende leden / personen voor zowel bij de jeugd als bij de senioren.

  De gedragscode is ook van toepassing voor teamleiders / trainers / commissie- en bestuursleden en alle overige vrijwilligers. Ook voor ouders / verzorgers van de jeugdleden en andere bezoekers die op het voetbalcomplex aanwezig zijn.

 • De Tuchtcommissie

  De tuchtcommissie bij vv Hooglanderveen is belast met het beoordelen van tijdens een wedstrijd gepleegde vergrijpen en met het opleggen van straffen aan spelers die zich tijdens een wedstrijd hebben misdragen. voor meer informatie kunt u contact met de tuchtcommissie opnemen.

    Jouw vertrouwenspersoon

  De vertrouwenspersoon is er voor leden, ouders en vrijwilligers en aanspreekpunt binnen vv Hooglanderveen aan wie jij vertrouwelijke zaken kwijt kan. Dit kan betrekking hebben op bijvoorbeeld seksuele intimidatie, ongewenst gedrag of persoonlijke problemen bij vv Hooglanderveen.

  De vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt jouw vragen en verwijst je indien nodig naar hulpinstanties. Neem contact op.

  Samen voetballen in Amersfoort 2.0

  Hoe gaan voetballers met elkaar om op de voetbalvelden in Amersfoort? In 2009 sloten de Amersfoortse voetbalverenigingen hiervoor in samenwerking met de KNVB en de Stichting AVK het gedragscodeconvenant 1.0 af. Tijd voor een update naar gedragsconvenant 2.0.

  Op woensdagavond 23 augustus 2017, in de rust van de eerste halve finale van het AVK 2017 ondertekenen de 13 Amersfoortse voetbalverenigingen samen met SO Soest het nieuwe Convenant 2.0

  De Amersfoortse voetbalverenigingen en hun leden willen graag met plezier blijven voetballen, elkaar met respect behandelen en ongewenst gedrag op en rond de velden voorkomen.

   

   Voorzitter Norbert ondertekende Convenant 2.0

   Samen voetballen in Amersfoort 1.0

   In 2009 is door de Amersfoortse voetbalverenigingen het convenant - Samen Voetballen in Amersfoort - tijdens het Amersfoorts Voetbalkampioenschap 2009 ondertekend.

  Vanaf september 2010 is bij alle 13 Amersfoortse voetbalverenigingen het bord "Samen voetballen in Amersfoort" in gebruik genomen.

  Het doel van dit convenant is om wangedrag van alle betrokkenen op en rondom de velden aan te pakken. Iedere vereniging heeft een contactpersoon aangesteld.

  Als je van mening bent dat er ongewenst gedrag of "iets" op de velden gebeurd dat niet past binnen het kader van de regels, dan kan je dit melden bij het contactpersoon vv Hooglanderveen. Het melden van wangedrag is niet wenselijk maar noodzakelijk!

  Na ontvangst van jouw mailbericht zal overleg plaatsvinden met de betrokken personen / vereniging. De Amersfoortse Sportfederatie SRO en de KNVB zijn ook betrokken bij het convenant.

  In de bijlage staan alle punten waarop vv Hooglanderveen als Amersfoortse vereniging extra op let.Houdt er rekening mee dat het convenant ook bij andere Amersfoortse verenigingen ter sprake kan komen.

  Bij alle verenigingen hangt een bord en liggen flyers die het convenant onder de aandacht brengt. Ook SO Soest en Roda '46 zijn inmiddels aanwezig bij de convenant bijeenkomsten.Klik op de link voor de volledige tekst van het Convenant 1.0

   

   

    Klik hier voor de contactgegevens