• :"Altijd met ambitie in beweging"
 • Nieuw beleidsplan 2023-2028
 • In 2017 is het bestuur van start gegaan met 3 strategiesessies om een vernieuwd beleid uit te stippelen. Het bestuur kwam tot de conclusie dat de vereniging in de basis enkele belangrijke besluiten moest nemen over de te varen koers naar 2023.

  In de algemene ledenvergadering van november 2017 zijn die te nemen besluiten ook aan de leden gepresenteerd.

  Op advies van het bestuur is toen besloten een 3 tal strategiesessies te gaan doen onder begeleiding van een moderator van de KNVB. Een proces dat we 3 jaar geleden ook met succes hadden gevolgd.

  Dat zouden we opnieuw met een dwarsdoorsnee van de vereniging doen (sponsors, bestuursleden, ereleden, commissieleden, coördinatoren, technisch hart leden, selectiespeler, ouders, vrijwilligers).

  In de periode van maart / april 2018 zijn deze sessie gehouden, waarin we vanuit dromen uiteindelijk zijn neergedaald naar een realistische koers naar 2023 en waarover we consensus hebben bereikt.

  Dat was heel knap want de meningen lagen zeker niet altijd en overal op één lijn.

  Met de conclusies en adviezen is het bestuur de deelplannen verder gaan uitwerken. Dat is allemaal samengevat in het onderstaande beleidsplan 2023-2028 met een tussentijdse herijking na 3 jaar.

  In de extra algemene vergadering op 03 juli 2023 is het nieuwe beleidsplan voor 2023 - 2028  door het bestuur aan haar leden gepresenteerd