• Voor meer informatie kan je contact opnemen
  • Graag stelt het dagelijks bestuur vv Hooglanderveen zich aan je voor.  Zo weet je wie welke functie bekleedt bij deze fantastische voetbalvereniging. Van dorpsclub naar een professionele vereniging die altijd  - samen met de inzet! van veel vrijwilligers - mét ambitie in beweging is.

    Signaleer je zaken / situaties waarvan  je denkt dat dit verbeterpunten zijn voor vv Hooglanderveen? Blijf er niet mee rondlopen! Geef dit aan bij één van de contactpersonen. Graag ontvangt het bestuur jouw opmerking / mailbericht. Je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

    Bij vragen over elftal indelingen e.d. dan kan je het beste eerst contact opnemen met de contactpersonen van het ClusterVoetbalzaken

    • Secretaris
    • vacature