• Met ingang van het nieuwe seizoen mogen we 2 nieuwe bestuursleden verwelkomen.

  Secretaris : Ariëlle van Eijk

  Toen we eind vorig jaar op zoek moesten naar een nieuwe secretaris heeft oud-secretaris Jeroen Oosterhof zich aangeboden om deze functie voorlopig op zich te nemen.

  Zo konden we rustig op zoek naar een geschikte kandidaat. We schreven een vacature uit en kregen daar reacties op. Begin dit jaar hebben we gesprekken gevoerd en konden we snel tot een super goede invulling voor deze functie komen; Ariëlle van Eijk is onze nieuwe secretaris a.i.

  We bedanken Jeroen Oosterhof voor het tijdelijk invullen dan deze functie dit seizoen en het inwerken van Ariëlle voor deze functie.

  Ariëlle is werkzaam als consultant van een activiteitencentrum in Arnhem, waar ze graag een verbinding creëren tussen kwetsbare burgers door middel van een dagbesteding. Ze is ook al vele jaren vrijwilliger bij deze club, samen met haar man Maarten zeer betrokken en heeft haar functie al gelijk mogen oppakken met veel plezier en enthousiasme.

   

  Bestuurslid Voetbal operationele zaken : Johan Noordhof

  De omvang van de huidige clusters Voetbalzaken en Facilitaire zaken is dermate groot dat het bestuur heeft besloten om met ingang van het nieuwe seizoen een nieuw cluster in het leven te roepen, waarin delen van de beide bestaande clusters opgaan.

  Dit nieuwe cluster gaat heten “Voetbal operationele zaken” en is gericht op voetbal-ondersteunende zaken / operations.

  Alle voetbaltechnische zaken blijven onder het cluster Voetbalzaken (Caspar Tondeur), dat omwille van een duidelijk onderscheid “Voetbaltechnische zaken” gaat heten.

  Cluster Facilitaire zaken krijgt eveneens een nieuwe benaming die de lading beter dekt: “Horeca & Facilitaire zaken”.

  Binnen de nieuwe cluster “Voetbal operationele zaken” komen de volgende commissies / functies te vallen:

  • Toernooicommissie
  • Wedstrijdcommissie (incl. consul)
  • Scheidsrechterscommissie
  • Gastheer/-vrouwen zaterdag en zondag
  • Parkeerwacht
  • EHBO
  • Spelmaterialen, netten/doelen
  • Kleding
  • Coördinatie zomerstop

  Het bestuur is daarop op zoek gegaan naar een geschikte kandidaat voor deze bestuursfunctie en heeft die gevonden in de persoon van Johan Noordhof.

  Johan is werkzaam in de sportwereld van NOC*NSF en vervult binnen de club al enige jaren de vrijwilligersfunctie van wedstrijdsecretaris voor een bepaalde leeftijdsgroep. Hij heeft aangegeven deze functie met veel plezier te willen invullen voor het komende seizoen.

  Per 1/7 start Johan als bestuurslid Voetbal operationele zaken a.i. en gaan we hem ook binnenkort betrekken en inwerken.

  Voor zowel Johan als Ariëlle geldt dat de invulling van hun functie in de komende Algemene Ledenvergadering in het najaar formeel bekrachtigd wordt. We zijn ontzettend blij met deze verrijking in het bestuur en wensen hen veel succes en vooral veel plezier.

  Het bestuur