• Het vrijwilligersbeleid | Zo ben je goed op de hoogte!

 • Het vrijwilligersbeleid betreffende de loyaliteitspremie - extra contributie - is in het seizoen 2017 / 2018 geïntroduceerd en met ingang van 26 augustus 2017 van kracht.

  De aanleiding hiervoor is - omdat de nood hoog is - om meer vrijwilligers in te zetten om de beschikbare taken en de functies vervuld te krijgen.

  Dit is écht noodzakelijk om vv Hooglanderveen goed te laten functioneren. Het kan niet zo zijn dat steeds dezelfde personen de functies en / of taken uitvoeren!

  Download Vrijwilligersbeleid | Aanmelden seizoen 2018 / 2019

  Alle personen die vrijwilligerswerk doen om de extra contributie te voorkomen, wordt gevraagd om zich aan te melden via de link aanmelden seizoen 2018 / 2019. Alleen op deze wijze word jouw inzet in het seizoen 2018 / 2019 centraal in de administratie geregistreerd.

  De commissie binden & verbinden is het aanspreekpunt om jouw vragen over het nieuwe vrijwilligersbeleid te beantwoorden. Voor meer informatie kan je een mailbericht naar de Commissie Binden & Verbinden versturen.

  Wil je weten hoeveel punten jij hebt verdiend? Dan kan je altijd contact opnemen met de verantwoordelijke coördinator. De coördinatoren registreren de loyaliteitspunten wanneer je ook daadwerkelijk de taak hebt uitgevoerd.

   

  Vrijwilligerswerk houdt in het uitvoeren van beschikbare taken en/of functies. Bij taken moet je per gezin in totaal 10 loyaliteitspunten = 10 uur vrijwilligerswerk verrichten. De functie van elftaltrainer / elftalleider is een functie én stelt je vrij van de loyaliteitspremie.

  • Denk bij taken aan kantinedienst draaien / Wedstrijden fluiten / Bestuursdiensten / Klussendag / Speciale Events enz.
  • Denk bij functies aan elftalleider / elftal trainer

   

  Jonger dan 16 jaar

  Ieder spelend lid (of ouders van een spelend jeugdlid < 16 jaar) wordt gevraagd vrijwilligerswerk te doen.

  Wanneer je je zelf opgeeft voor vrijwilligerswerk en je voert de vrijwilligerstaken ook daadwerkelijk uit, dan hoef je geen extra loyaliteitspremie te betalen.

   Hoogte loyaliteitspremie

  De loyaliteitspremie bedraagt - € 80,00 - per gezin - per contributiejaar. De loyaliteitspremie - let wel dit is géén afkooppremie - wordt bovenop de reguliere contributie op 1 november automatisch geïnd.

  Je kunt nog altijd verplicht worden vrijwilligerswerk in een taak en/of functie te verrichten als de vrijwilligerstaken niet ingevuld kunnen worden.

  Zo is al bekend dat:

  • de verplichting blijft dat er altijd een ouder moet helpen bij trainen
  • de verplichting op senioren team niveau voor de bardienst op de zondagmiddag
  • de verplichting voor het fluiten van wedstrijden blijft bestaan.

  Wel is het zo dat ook uitgevoerde verplichte werkzaamheden zoals hierboven staat omschreven uw loyaliteitspunten oplevert.

   

  Ouder dan 16 jaar

  Ieder spelend lid vanaf 16 jaar of ouder/verzorger ontvangt voor de zomervakantie een formulier waarin wordt gevraagd zijn of haar voorkeur op te geven voor een functie of taak in het voetbalseizoen 2018 - 2019. De vereniging zal na deze opgave een indeling maken en de bezetting gaan plannen voor alle taken / klussen die er zijn.

   Supervrijwilligers

  De vereniging kent veel enthousiaste vrijwilligers. Uitsluitend met jouw hulp als vrijwilligers is het mogelijk om alles binnen de vereniging op een goede manier te laten verlopen.

  Sinds het nieuwe millennium - jaar 2000 - kent VV Hooglanderveen de ere-titel - Supervrijwilliger(s) - van het jaar.

  Deze titel wordt door het dagelijks bestuur jaarlijks toegekend aan één of meerdere vrijwilligers die zich voor de vereniging zeer verdienstelijk heeft of hebben gemaakt.

  Dat kan zijn een bijzondere prestaties in het afgelopen jaar zijn of een bekroning voor de inzet van afgelopen jaren.De prijs wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgereikt.

   Supervrijwilliger(s) van het jaar:

  • 2018 : Tom Ehren
  • 2017 : Rob van de Grootevheen
  • 2016 : Jan Ebbes
  • 2015 : Marion Eijbergen
  • 2014 : Gradus Traa
  • 2013 : Coen Mulder
  • 2012 : Ursula Verrips
  • 2011 : Adrie van Dijk
  • 2010 : Bert van Dusschoten
  • 2009 : Henk en Hermien Boezewinkel
  • 2008 : Jos Helmich
  • 2007 : Anja en Jan Kok
  • 2006 : Ton van de Brug
  • 2005 : Cor(tje) Kok
  • 2004 : Norbert en Anita van Hengstum
  • 2003 : Gert van den Hul
  • 2002 : Joop en Mary van de Heuvel
  • 2001 : Riet en Ruud van Drie
  • 2000 : Ans en Leo Mulder
  • 1999 : Arnold Eggenkamp

   Ereleden

  Jan Brundel (??), Herman Mossink (??), Bep Mulder (??), Gerrit van de Pol (??), Wim Tomassen (??), Wim Brundel, Joop van Drie, Henk Kok, Gerard Brundel, Kees Steenbeek, Wim van de Boom, Ton van Drie, Ton van de Brug, Leo Mulder, Gert Prinsen en Gert van den Hul.

   

  Leden van verdienste

  Deze leden hebben zich op een bijzondere wijze of lange tijd op diverse plekken ingezet voor de voetbalvereniging. Het bestuur heeft deze onderscheiding in het leven geroepen om sneller meerdere mensen te kunnen belonen voor hun enorme inzet. Bij de nieuwjaarsreceptie van 2015 zijn de eerste leden van verdienste benoemd.

  • 2016-2017 - Bert van Dusschoten
  • 2015-2016 - Joop Vreeman
  • 2014-2015 - Gert van de Hul
  • 2013-2014 - Daan Tijmense