• Het vrijwilligersbeleid | Zo ben je goed op de hoogte!
 • Het vrijwilligersbeleid betreffende de loyaliteitspremie - extra contributie - is in het seizoen 2017 / 2018 geïntroduceerd en met ingang van 26 augustus 2017 van kracht.

  De aanleiding hiervoor is - omdat de nood hoog is - om meer vrijwilligers in te zetten om de beschikbare taken en functies vervuld te krijgen. Dit is écht noodzakelijk om vv Hooglanderveen goed te laten functioneren. Het kan niet zo zijn dat steeds dezelfde personen de functies en / of taken uitvoeren!

 • Alle personen die vrijwilligerswerk doen om de extra contributie te voorkomen, wordt gevraagd om zich aan te melden via de link inschrijven taken - seizoen 2018 / 2019. Alleen op deze wijze word jouw inzet en het toekennen van loyaliteitspunten in het seizoen 2018 / 2019 centraal in de administratie geregistreerd. 

  De commissie binden & verbinden is het aanspreekpunt om jouw vragen over het nieuwe vrijwilligersbeleid te beantwoorden. Voor meer informatie kan je een mailbericht naar de Commissie Binden & Verbinden versturen.

  Wil je weten hoeveel punten jij hebt verdiend? Dan kan je altijd contact opnemen met de verantwoordelijke coördinator. De coördinatoren registreren de loyaliteitspunten wanneer je ook daadwerkelijk de taak hebt uitgevoerd. Daarna worden jouw loyaliteitspunten aan de centrale administratie doorgegeven.

 • Vrijwilligerswerk houdt in het uitvoeren van beschikbare taken en/of functies. Bij taken moet je per gezin in totaal 10 loyaliteitspunten behalen om voor voor vrijstelling van de loyaliteitspremie in aanmerking te komen. De functie van elftaltrainer / elftalleider is een functie én stelt je vrij van de loyaliteitspremie.

  • Denk bij taken aan kantinedienst / Wedstrijden fluiten / Bestuursdiensten / Klussendag / Speciale Events
  • Denk bij functies aan elftalleider / elftal trainer
 • Loyaliteitsbeleid < jonger dan 16 jaar

  Ieder spelend lid (of ouders van een spelend jeugdlid < 16 jaar) ontvangt na de zomervakantie een mailbericht waarin wordt gevraagd om taken / functies in te vullen voor het komende seizoen. Nadat je de gegevens hebt ingevuld worden jouw gegevens in de centrale administratie opgeslagen.

  Wanneer je je zelf opgeeft voor vrijwilligerswerk en je voert de vrijwilligerstaken ook daadwerkelijk uit, dan hoef je geen extra loyaliteitspremie te betalen.

  Hierna zal de coördinator een indeling gaan maken en de bezetting gaan plannen voor de taken / functies waarvoor je bent aangemeld. Het is dus van belang dat jouw mailadres bij de ledenadministratie bekend is. Geef zelf jouw gegevens door aan de ledenadministratie

   

 • Hoogte loyaliteitspremie

  De loyaliteitspremie bedraagt - € 80,00 - per gezin - per contributiejaar. De loyaliteitspremie - let wel dit is géén afkooppremie - wordt bovenop de reguliere contributie in het lopende contributiejaar automatisch geïnd.

  Je kunt nog altijd verplicht worden vrijwilligerswerk in een taak en/of functie te verrichten als de vrijwilligerstaken niet ingevuld kunnen worden.

  Zo is al bekend dat:

  • de verplichting blijft dat er altijd een ouder moet helpen bij trainen
  • de verplichting op senioren team niveau voor de bardienst op de zondagmiddag
  • de verplichting voor het fluiten van wedstrijden blijft bestaan.

  Wel is het zo dat ook uitgevoerde verplichte werkzaamheden zoals hierboven staat omschreven jouw loyaliteitspunten oplevert.

 • Loyaliteitsbeleid > Ouder dan 16 jaar

  Ieder spelend lid vanaf 16 jaar of ouder/verzorger ontvangt na de zomervakantie een mailbericht waarin wordt gevraagd om je taken / functies in te vullen voor het komende seizoen. Nadat je de gegevens hebt ingevuld worden jouw gegevens in de centrale administratie opgeslagen.

  Hierna zal de coördinator een indeling gaan maken en de bezetting gaan plannen voor de taken / functies waarvoor je bent aangemeld. Het is dus van belang dat jouw mailadres bij de ledenadministratie bekend is. Geef zelf jouw gegevens door aan de ledenadministratie

 • Supervrijwilliger (s) in het jaar:
 • De vereniging kent veel enthousiaste vrijwilligers. Uitsluitend met jouw hulp als vrijwilligers is het mogelijk om alles binnen de vereniging op een goede manier te laten verlopen.

  Sinds het nieuwe millennium - jaar 2000 - kent VV Hooglanderveen de ere-titel - Supervrijwilliger(s) - van het jaar. Deze titel wordt door het dagelijks bestuur jaarlijks toegekend aan één of meerdere vrijwilliger(s) die zich voor de vereniging zeer verdienstelijk heeft of hebben gemaakt.

  Dat kan / kunnen een bijzondere prestatie (s) in het afgelopen jaar zijn of een bekroning voor de inzet van afgelopen jaren. De prijs wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgereikt.

  2018 : Tom Ehren
  2017 : Rob van de Grootevheen
  2016 : Jan Ebbes
  2015 : Marion Eijbergen
  2014 : Gradus Traa
  2013 : Coen Mulder
  2012 : Ursula Verrips
  2011 : Adrie van Dijk
  2010 : Bert van Dusschoten
  2009 : Henk en Hermien Boezewinkel
  2008 : Jos Helmich
  2007 : Anja en Jan Kok
  2006 : Ton van de Brug
  2005 : Cor(tje) Kok
  2004 : Norbert en Anita van Hengstum
  2003 : Gert van den Hul
  2002 : Joop en Mary van de Heuvel
  2001 : Riet en Ruud van Drie
  2000 : Ans en Leo Mulder
  1999 : Arnold Eggenkamp

 • Ereleden

  Jan Brundel (†), Herman Mossink (†), Bep Mulder (†), Gerrit van de Pol (†), Wim Tomassen (†), Wim Brundel, Joop van Drie, Henk Kok, Gerard Brundel, Kees Steenbeek, Wim van de Boom, Ton van Drie, Ton van de Brug, Leo Mulder, Gert Prinsen en Gert van den Hul.

 • Leden van verdienste

  Deze leden hebben zich op een bijzondere wijze of lange tijd op diverse plekken ingezet voor de voetbalvereniging. Het bestuur heeft deze onderscheiding in het leven geroepen om sneller meerdere mensen te kunnen belonen voor hun enorme inzet. Bij de nieuwjaarsreceptie van 2015 zijn de eerste leden van verdienste benoemd:

 • 2016 / 2017

  Bert van Dusschoten

 • 2015 / 2016

  Joop Vreeman

 • 2014 / 2015

  Gert van den Hul

 • 2013 / 2014

  Daan Tijmense