• Verslag Algemene Ledenvergadering 2023

  Op maandag 20 november werd er een ALV gehouden, waarin er werd teruggekeken naar het vorige seizoen en alle ontwikkelingen die er zijn geweest, zoals de verbouwing van de kantine en de eerder besloten koerswijziging waardoor het eerste haar laatste seizoen op de zondag speelt.

  Tijdens de vergadering werd de begroting doorgelopen en werd toestemming gevraagd voor urgente reparaties die gedaan moeten worden aan installaties, die uiteraard zorgen voor onvoorziene kosten. De begroting is door de leden vastgesteld en de het gevraagde mandaat werd ook toegekend.

  De grootste kosten van het afgelopen seizoen gingen vanzelfsprekend zitten in het verbouwen van de kantine en daarbij de keuzes die zijn in het kader van verdere verduurzaming. Door veel zelfwerkzaamheid en bepaalde zaken te laten vervallen, is de vereniging binnen het budget gebleven.

  De keuken is nog niet in de verbouwing van de kantine meegenomen. Deze plannen worden voor nu even vooruitgeschoven. Het huidige elektriciteitsnet is niet toereikend om op dit moment de keuken te verduurzamen. Pas als dit kan worden ingeregeld, zal de keukenverbouwing, mits er voldoende reserves zijn, worden opgepakt.

  Het streven is om klimaatneutraal te worden en daarin zijn al grote, mooie stappen genomen door de kantine en bestuurskamers te voorzien van vloerverwarming.

  Daarnaast wijzigde de samenstelling van het bestuur, Ingrid van Kleinwee stapt na 4 jaar uit het bestuur en wordt vervangen door Brenda Bakker, die nu het cluster PR & Communicatie voor haar rekening neemt.

  Wij danken Ingrid hartelijk voor al haar inzet en werkzaamheden. Ingrid is medeverantwoordelijk voor het huidige logo, waarmee we jaren vooruit kunnen en waarmee we een mooie uitstraling op onze website, socials en alle andere uitingen hebben.

  Er was ook tijd voor een rondvraag, waar de aanwezige leden goed gebruik van maakten. De club kan terugkijken op een succesvolle en waardevolle ALV.

  pr-communicatie@vvhooglanderveen.nl

 • Wij danken Ingrid hartelijk voor al haar inzet en werkzaamheden.