•  

  Algemene Ledenvergadering 2018

  Dinsdagavond 27 november 2018 heeft het bestuur van vv Hooglanderveen verantwoording afgelegd aan de Algemene Leden Vergadering van de voetbalvereniging. Hierbij zijn de resultaten over het seizoen 2017-2018 gepresenteerd en is de begroting voor komend seizoen en een doorkijk naar de komende jaren voorgelegd aan de vergadering. Conclusie is dat de vereniging gezond is.  Zij heeft een goed jaar gedraaid, mede door de organisatie van het Amersfoorts Voetbal Kampioenschap en andere eenmalige baten, maar ook door de groei van sponsoren die zich voor langere tijd aan de club hebben verbonden.

  Norbert van Hengstum heeft de beleidslijnen voor de komende periode (2018-2023) voorgelegd aan de aanwezigen. Daarnaast heeft Gert Prinsen een toelichting gegeven op plannen rondom de uitbreiding van het complex. Uitbreiding waarbij rekening wordt gehouden met was- en kleedaccommodatie, maar tevens het kunnen faciliteren van andere activiteiten op het complex. Plannen die het komend jaar meer vorm moeten krijgen, zodat in de volgende Algemene Leden Vergadering hierover knopen kunnen worden doorgehakt.

  Er is tevens teruggeblikt op het nieuwe vrijwilligersbeleid en de invulling hiervan in het afgelopen jaar. Het beleid heeft de betrokkenheid van leden bij de vereniging vergroot. Echter is nog niet het gewenste resultaat bereikt. Het bestuur verwacht dat hierin komende jaren verandering komt en dat meer leden zich aanmelden als vrijwilliger van deze mooie club.

  Daarnaast is een aantal onderwerpen besproken en is in een aantal gevallen aan de leden gevraagd toestemming te verlenen bij de uitvoering hiervan:

  • Gert van den Hul is, na 30 jaar ledenadministratie, met volmondig en met luid applaus benoemd tot ere-lid van deze vereniging.
  • De ALV heeft tegen een volledig rookvrij complex gestemd. Deze verandering werd als te groot ervaren. Wel heeft de ledenvergadering aangegeven om andere stappen richting een rookvrij complex te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld speciale rookplekken of rookvrije momenten in het weekend of tijdens jeugd evenementen. Het bestuur gaat dit oppakken en maatregelen implementeren.
  • Het bestuur heeft een accommodatie manager gevonden in de persoon van Dick Bennink. Dick zal zich in de nieuwe Noppennewz aan jullie voorstellen. Hij gaat zich bezighouden met de organisatie rondom de kantine. Dit betreft openings- en sluitingstijden, inkoop maar tevens het onderzoeken in welke mate de kantine meer en beter benut kan gaan worden. De eerste invulling is gevonden door op de woensdagmiddag en -avond de kantine open te houden.

  Tot slot is er een aantal vragen gesteld over invulling technisch manager, het begeleiding van scheidsrechters tijdens wedstrijden, wachtlijsten en  muziek in de kantine. Deze vragen zijn of worden door het bestuur opgepakt en worden  aan de leden teruggekoppeld.