• Momenteel worden de laatste punten op de i gezet voor wat betreft de teamindelingen. Helaas vergt het echter wat meer tijd dan verwacht om alle teamindelingen te publiceren. In een eerder stadium was gecommuniceerd dat de publicatiedatum rondom 1 juli zou zijn. Wij zullen in het weekend van 11 en 12 juli alle indelingen publiceren via de website. Wij snappen heel goed dat iedereen gebaat is bij duidelijkheid op korte termijn, maar zorgvuldigheid gaat in deze fase voor snelheid.

    De traditionele eindeseizoensbijeenkomst voor leiders en trainers gaat dit jaar niet door, ook niet virtueel. We zullen in september deze avond alsnog inplannen.

    De ouderavonden voor selectieteams stonden oorspronkelijk gepland voor komende week. In verband met de geldende Corona-maatregelen hebben wij geconcludeerd dat wij niet in staat zijn om de ouderavonden op een ideale manier te houden. Er gelden immers nog allerlei beperkingen met aantallen aanwezigen en afstanden tussen aanwezigen. Daarom hebben wij besloten om alle ouderavonden van de O9 tot en met O19 uit te stellen tot het begin van komend seizoen (eind augustus/begin september). Wij verwachten dat we dan weer wat meer vrijheid hebben in het accommoderen van dergelijke groepen. De enige uitzondering die wordt gemaakt betreft de JO8-selectiegroep. Deze groep komt over van de O7, waarbij het in selectieverband voetballen volledig nieuw is. Voor de JO8-groep wordt volgende week wel een ouderavond georganiseerd. De uitnodigingen zullen verlopen via de leeftijdscoördinator.