• Eindstand Grote Club Actie 2021

  Vandaag 1 december 2021 kan de club jullie berichten dat in de periode 18 september tot en met 30 november 2021 ontzettend veel lootjes van de Grote Club Actie zijn verkocht. Lees verder

 • Uitnodiging speciale algemene ledenvergadering ⚽
 • Beste (ouders van) leden,

  Op dinsdag 23 november 2021 a.s. om 20:30 uur volgt een Algemene Ledenvergadering. Dat gaat een speciale Algemene Ledenvergadering worden.

  Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ('WBTR') in werking getreden, met als gevolg dat alle verenigingen hun statuten hierop moeten aanpassen. Daarnaast stamt onze huidige versie van de statuten uit 1980 en kon na ruim 40 jaar ook wel iets gemoderniseerd worden.

  Nu geldt volgens ons geldende statuten dat een wijziging ervan alleen met toestemming van 2/3 van de leden doorgevoerd mag worden. Wanneer die niet aanwezig zijn op de ALV , moet er een nieuwe ALV uitgeroepen worden. Volgens de huidige statuten mag dit niet op dezelfde dag.

  We hebben als bestuur daarop besloten om de ALV van dinsdag 23 november een speciale ledenvergadering te maken, waarin we de wijzigingen op onze statuten gaan toelichten.

  De datum voor een nieuwe reguliere ALV wordt dan maandag 13 december om 20.00 uur. Op de reguliere ALV worden onder meer de cijfers van het afgelopen seizoen gepresenteerd, de status van het aanbouwproject en dus ook de stemming over de statutenwijziging. Agenda en notulen van de vorige ALV volgt later. Omdat we in de eerste ALV (23-11) uitvoerig maar ook alleen ingaan op de veranderingen van de statuten, kunnen we de 2e ALV dit onderwerp nagenoeg gelijk in stemming brengen.

  Kortom,

  • Dinsdag 23 november om 20:30 uur: speciale ALV: toelichting statutenwijzigingen.
  • Maandag 13 december om 20:00 uur: de reguliere ALV.
   Uitnodiging volgt kort na 23 november.

  U vindt de documenten voor dinsdag 23 november door hieronder op de betreffende bestandsnaam te klikken. Dat zijn:

  1. De geldende statuten van 1980 (Statuten vv Hooglanderveen 1980.pdf)
  2. De nieuwe statuten gebaseerd op het model van de KNVB, de schone versie (207047.01 Statutenwijziging vereniging vv Hooglanderveen.pdf).
  3. De nieuwe statuten als 2 (207047.01 Statutenwijziging vereniging vv Hooglanderveen met wijzigingen.pdf), maar hier is met kleuren aangegeven wat de KNVB verplicht stelt (geel gearceerd) en wat het bestuur heeft toegevoegd (rood).

  We nemen de 23e de tijd om deze statutenwijzigingen met u door te nemen.

  Beide ALV’s vinden fysiek plaats in ons clubhuis. Voorafgaand vindt er een controle op het corona toegangsbewijs (CTB) plaats. Vergeet niet uw bewijs (QR scan of ander bewijs) en ID mee te nemen.

  Het bestuur

  bestuur@vvhooglanderveen.nl