• Top-500 jeugdopleidingen amateur voetbal clubs

  Deze cijfers komen ook van de website www.sportlicht.nl

  Enkele kanttekeningen:

  * Onder andere door de komst van JO14, JO16 en JO18 competities (waar niet alle clubs aan deelnemen) en diverse wijzigingen in de divisie structuur moest de berekeningswijze enkele keren worden aangepast. De resultaten van seizoen tot seizoen zijn mede daardoor niet volledig vergelijkbaar.

  * Elke berekeningswijze heeft iets arbitrairs, je kan altijd discussieren over hoe zaken gewogen moeten worden. Met name hoe om te gaan met ontbrekende teams is lastig.

  * De ene club speelt hoog door eigen spelers goed op te leiden, de andere door spelers van buiten te scouten. Grotere clubs hebben statistisch gezien meer kans op getalenteerde spelers en hebben daardoor een voordeel ten opzichte van kleinere clubs. De ranglijst zegt door dergelijke aspecten niet alles over de kwaliteit van een jeugdopleiding, maar brengt wel aardig in beeld op welk niveau clubs spelen.

  Top-500 jeugdopleidingen (seizoen 2023-2024 najaar)

  Er is een relatie tussen het aantal spelers/teams en hoe hoog een club speelt. Hoe meer spelers hoe groter de kans op talentvolle spelers immers. Maar ook de interne scouting, externe scouting en kwaliteit van de opleiding zijn belangrijk.

  Daarbij spelen zaken zoals geografische ligging, financiele middelen, faciliteiten en nabijheid van hoger spelende (BVO) clubs die talentvolle spelers scouten ook een rol. Het is uiteraard een beleidskeuze in hoeverre een club aan externe scouting wil doen.

  Hoe hoog een club kan spelen is dus afhankelijk van allerlei factoren. Ondanks allerlei kanttekeningen kunnen we de score toch eens afzetten tegen het aantal (JO8 tm JO19) teams:

  Score is de behaalde score, ScoreT is de te verwachten score op basis van het aantal teams, Delta is het verschil tussen Score en ScoreT. Een hoge delta duidt op veel externe scouting, een negatieve delta duidt mogelijk op ruimte voor verbetering. Voor grote clubs is het echter lastiger een positieve delta te bereiken dan voor kleine clubs. Bij kleine clubs spelen sterkere of zwakkere lichtingen een grotere rol.

  Hoe staat vv Hooglanderveen ervoor.

  Wordt gekeken naar het aantal jeugdelftallen en de behaalde resultaten dan staat Hooglanderveen, competitie najaar 2023, op een 90ste plaats met een score van -0,96.

  Dit betekent dus dat wij ten opzichte van het aantal jeugdspelers nog te weinig presteren, de score is namelijk negatief. Belangrijk te melden dat wij dit als vereniging willen behalen met eigen spelers die zoveel mogelijk de eigen jeugdopleiding doorlopen.

  VV Hooglanderveen is dus niet bewust op zoek naar andere talenten bij andere verenigingen.

  Hieronder een score overzicht van de afgelopen seizoenen.

  Najaar 2023                                   90ste    plaats                       Score  -0,96
  Voorjaar 2023                                 97ste   plaats                       Score  -1,02
  Najaar 2022                                   117e    plaats                       Score  -1,15
  Seizoen 2021-2022                         194ste  plaats                       Score  -1,59
  Seizoen 2020-2021                         212e    plaats                       Nog géén score  bijgehouden

  Conclusie:

  VV Hooglanderveen verbetert zich elk half seizoen. Goed te zien dat het vele werk zijn vruchten afwerpt. Dat is het afleveren van goede voetballers aan de selectie van het 1ste elftal zodat het vlaggenschip van de vereniging op een zo hoog mogelijk niveau kan blijven voetballen.

  Zo hoog mogelijk voetballen zonder te betalen met eigen opgeleide spelers, want dat is nog steeds het doel van de VV Hooglanderveen.

  Wij zijn er nog lang niet, er is nog veel werk te doen.

  Samen werken aan het product “VOETBAL.”