• Algemene Verordening Gegevensbescherming

    vv Hooglanderveen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

    Privacybeleid AVG 25-05-2018 1

    Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vv Hooglanderveen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

    Je kunt het volledige document Privacy beleid vv Hooglanderveen downloaden.