• Pesten wordt niet getolereerd - Meld wangedrag!
 • Begeleiders/ trainers van jeugdteams kunnen te maken krijgen met pestgedrag van pupillen, junioren. Alle kinderen van VV- Hooglanderveen hebben recht op een fijn en veilig klimaat in en rondom de velden.  Voetballen bij VV Hooglanderveen moet als positief en vooral leuk en ontspannen worden ervaren! Daar past pesten niet bij.

  Wat is pesten? We spreken van pesten als hetzelfde kind regelmatig en systematisch wordt bedreigd en geïntimideerd. Kinderen worden vaak gepest om hun uiterlijk, vanwege hun kleding, of omdat ze anders zijn dan anderen. Hoe wordt gepest?

  • Met woorden: schelden, vernederen, bijnamen, dreigen enz.
  • Fysiek: duwen, schoppen, slaan, aan kleding trekken, haren trekken, krabben enz.
  • Achtervolgen: opjagen, achterna lopen, in de val laten lopen, opsluiten enz.
  • Uitsluiting: doodzwijgen, negeren, uitsluiting bij het spel enz.
  • Stelen en vernielen: afpakken van kledingstukken, tas vernielen, banden lek prikken enz.
  • Afpersing: dwingen geld of spullen af te geven, dwingen van overig gedrag enz.

  Wat te doen? De begeleider / trainer kan omgangsvormen opstellen / benoemen die voor alle kinderen duidelijk zijn. Door ze bij de start van het seizoen te bespreken en de regels - indien nodig - te herhalen.

  Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat pesten niet getolereerd wordt. De volgende afspraken zouden kunnen worden gebruikt binnen het team:

  • Ik accepteer een ander zoals hij is
  • Ik blijf van de spullen van een ander af
  • Als er ruzie is speel ik niet voor eigen rechter
  • Ik bedreig niemand, ook niet met woorden
  • Ik gebruik geen geweld
  • Als iemand mij hindert vraag ik duidelijk ermee te stoppen
  • Als dat niet helpt vraag ik mijn trainer/ begeleider om hulp.

  Begeleiders/ trainers hebben een voorbeeldfunctie. Vloeken, tieren, klagen bij de scheidsrechter of assistent scheidsrechter (grensrechter)  als de resultaten tegenvallen of als het niet gaat zoals jij het wenst, is geen goed voorbeeld voor de kinderen. Wees jezelf bewust van jouw eigen gedrag en taalgebruik!

  Als opgemerkt wordt dat een kind gepest wordt kan de begeleider/ trainer het volgende doen:

  • Praten met het gepeste kind. (Praat niet over daders en slachtoffers, dit stigmatiseert).
  • Praten met het pestende kind (idem).
  • Praat samen met beide kinderen en maak duidelijk afspraken maken.
  • Maak altijd complimenten naar de kinderen voor wat ze wel goed doen.

  Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de "emotionele rijpheid" van het betreffende kind. Probeer in het contact aan te sluiten bij de leeftijd van de minderjarige. Als het pestgedrag voortduurt kunnen de volgende stappen worden overwogen:

  • Gesprek tussen de ouders en de begeleider (met of zonder kind)
  • Lichte sanctie opleggen (een helft reserve, kleedkamer schoonmaken).
  • Bespreek de sanctie bij  voorkeur vooraf met de desbetreffende ouders.

  Door de situatie met de betrokken kinderen na te bespreken kan je de kinderen een compliment geven voor het feit dat de sanctie is volbracht en met een  schone lei kan worden begonnen.

  Als bovenstaande stappen niet helpen, dan contact opnemen met de ouders en jeugdcoördinator van VV-Hooglanderveen, Kees Steenbeek. Deze zal, indien nodig, de technische commissie/bestuur inlichten. Betrokkenen kunnen ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van VV-Hooglanderveen.

  VV Hooglanderveen is een amateur voetbalclub en geen school of instelling. Trainers / leiders kunnen niet te diep graven in de psyche van de kinderen.

  Wat VV Hooglanderveen wel kan doen is een open en veilige sfeer neerzetten, waarbij aandacht is voor prestatie en gezelligheid. Hier hoort bij dat leiders/ trainers kinderen helpen om goed voor zichzelf op te komen, maar ook dat hen wordt bijgebracht dat het niet nodig is een ander te pesten / treiteren. Het pestprotocol is geïntegreerd in de gedragscode bij VV Hooglanderveen.