• Nieuwe protocollen
  • In samenspraak met de EHBO commissie is door het bestuur naast het warmteprotocol, dat vorig jaar al is opgesteld, nu ook een koudeprotocol opgesteld. Middels dit protocol geven we de leden inzicht in wanneer er vanwege weersomstandigheden (en voor welke leeftijdsgroepen) trainingen en/of wedstrijden wel/niet doorgaan.

    Wanneer trainingen en wedstrijden niet door kunnen gaan zal dit ook altijd via de website en/of via de appgroep van de teams worden gecommuniceerd.

    Uiteraard kan de situatie altijd net iets anders zijn dan in het protocol staat vermeld, hou daarom bij extreme weersomstandigheden altijd de website en de appgroep van het team in de gaten!

    Het bestuur