• Deze week hebben wij vanuit meerdere teams de melding gekregen dat ballen uit teamlockers zijn weggenomen. Deze verdwijning varieert van enkele ballen tot volledige sets aan ballen. Het opmerkelijke is dat de sloten, waar ieder team twee unieke sleutels van heeft, onaangetast zijn en dat er geen verdere beschadigingen aan de lockers waar te nemen zijn.

  Wij moeten daarom helaas concluderen dat wij te maken hebben met diefstal van materialen van de vereniging. Overbodig te zeggen, maar het is volstrekt onacceptabel dat dit gebeurt. De afgelopen seizoenen heeft de vereniging ook enkele aanwijzigingen ontvangen dat dit wel eens voorkwam, en daar zijn destijds passende maatregelen tegen genomen. De huidige schaal van diefstal is echter nieuw en de maat is daarmee vol.

  Wij hebben daarom het volgende besloten:

  • De toegangscode van het ballenhok zal nog dit weekend worden aangepast.
  • De sloten van de lockers zullen op heel korte termijn worden vervangen.
  • Er zullen spoedig verschillende camera's worden opgehangen in en rondom het ballenhok.

  Wij realiseren ons dat het ophangen van camera's een vergaande maatregel is, maar helaas op dit moment strikt noodzakelijk.

  Wij willen leiders en trainers nogmaals het volgende vragen:

  • Zorg dat de deur van het ballenhok te allen tijde dicht is, op het moment dat je deze ruimte verlaat. Laat de deur niet openstaan met een prullenbak of ander groot voorwerp ertussen.
  • Bij het zien van ongewenste personen of verdachte situaties bij de accommodatie en het ballenhok in het bijzonder, spreek deze personen erop aan of trek aan de bel bij jouw co√∂rdinator of het bestuur. Alleen leiders en trainers zijn bevoegd om in het ballenhok aanwezig te zijn.
  • Meld het bij jouw co√∂rdinator of bij het bestuur indien je als trainer/leider het vermoeden hebt dat ook bij jou materialen zijn weggenomen.

  In geval wij te weten komen wie voor deze diefstal verantwoordelijk is, zullen wij vanzelfsprekend aangifte doen bij de politie.

  Voor wat betreft de maatregelen die wij spoedig doorvoeren, zullen de leiders/trainers via de e-mail communicatie ontvangen.

  Het Bestuur