• Na zich jaren als vertrouwenspersoon voor de vereniging ingezet te hebben stopt Inge Methorst hier mee.

    Zij zal, ingaande direct, opgevolgd worden door Ineke Pongers. Ineke heeft ook een aantal jaar in het bestuur gezeten namens de commissie Gedrag en Respect. Ineke zal nu samen met Gert Prinsen de functie van vertrouwenspersoon vervullen.

    Alle mail van het cluster Gedrag en Respect (gedragenrespect@vvhooglanderveen.nl) wordt nu, naast naar alle andere leden van het cluster, ook naar Ineke Pongers doorgestuurd.

    Datzelfde geldt voor het mailadres vertrouwenspersoon@vvhooglanderveen.nl  Mocht om de een of andere reden iemand Ineke Pongers persoonlijk willen bereiken vanwege een vertrouwenskwestie, dan is dat mogelijk.

    Haar gegevens staan op de pagina van het cluster Gedrag en Respect

    Wij willen ook bij deze Inge Methorst bedanken voor haar inzet voor de voetbalvereniging.