• De Voetbal.nl app is in gebruik om verenigingen de mogelijkheid te geven berichten te versturen naar hun leden en om leden inzicht te geven in hun team het programma, de uitslagen en standen van het team te volgen. Tevens kan de app gebruikt worden om persoonlijke informatie te wijzigen. Kinderen onder de 16 zijn hierbij aangewezen om hun ouders/verzorgers.

  De vereniging heeft er op dit moment nog voor gekozen om niet alle gegevens door de leden te kunnen laten wijzigen. De reden hiervoor is dat de inning van de contributie, de communicatie naar leden en teams nog heel erg afhankelijk is van de juistheid van deze gegevens. Nog niet iedereen maakt gebruik van voetbal.nl. Adreswijzigingen, wijzigingen in email en telefoonnummer dienen dus nog steeds via ledenadministratie@vvhooglanderveen.nl doorgegeven te worden. Dat geldt ook voor foto's voor op de spelerspas. Deze worden (nog) centraal verzameld, gecontroleerd en aan het begin van het seizoen toegevoegd of vervangen. De voetbalvereniging wil dat ingeschreven spelers in een team altijd herkenbaar op de spelerspas staan, zodat problemen bij de start van een wedstrijd, met een scheidsrechter, vermeden worden.

  Ook als je geen lid bent van de vereniging kun je gebruik maken van Voetbal.nl, als toeschouwer. Als ouder er is wel de mogelijkheid om gegevens van kinderen in te zien en beheren. Hiervoor is het belangrijk dat ook het ouder email adres bekend is bij de vereniging. Informatie hierover is te vinden via onderstaande link en wordt uitgelegd door middel van een helder filmpje.

  https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000149837-persoonlijke-instellingen-wijzigen-van-kinderen-onder-16-jaar

  Voor vragen kunnen jullie altijd terecht bij de ledenadministratie of op de website van sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support

   

  Het bestuur