• Het technisch kader en de ledenadministratie zijn de laatste periode ontzettend druk geweest met het indelen van de voorlopige teams voor komend seizoen. Veel mutaties zijn nog verwerkt, onder meer van nieuwe en stoppende leden.

  Afgelopen woensdag op de drukbezochte trainers-/leidersbijeenkomst zijn de nieuwe conceptindelingen voor het eerst gedeeld.

  Wij hebben gemeend, om in tegenstelling tot voorgaande seizoenen, kort na deze bijeenkomst openlijk te publiceren over de nieuwe conceptindelingen voor komend seizoen.

  In onderstaande documenten zijn daarom de volgende zaken te vinden:

  • De Dribbelaar verschaft wat algemene informatie en de conceptindelingen bij de senioren.
  • In de bijlage zijn alle voorlopige conceptindelingen bij de jeugd opgenomen.

  Het blijft belangrijk te benadrukken dat het om conceptindelingen gaat. Over de zomer heen tot de start van het seizoen kunnen er door het technisch kader nog aanpassingen worden gedaan, als blijkt dat daar aanleiding toe is.

  Bij de jeugdselecties die bestaan uit twee of meer teams zijn alle spelers op alfabetische volgorde vermeld. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen zullen de definitieve selectieteams worden vastgesteld die met de competitie gaan beginnen. Meer daarover is/wordt verteld op de ouderavonden.

  Als laatste zullen wij komende week een bericht op de website plaatsen met meer informatie over de belangrijke data bij de start van komend seizoen.

  Bij vragen kan er contact op worden genomen met de betreffende leeftijdscoördinator.

  Wij wensen iedereen een fijne zomer en graag tot de start van het nieuwe seizoen.