• Competitiestructuur en dispensatiebeleid onder 23 A-categorie verandert.

  De competitiestructuur en het dispensatiebeleid in de A-categorie van de O23 competities veranderen met ingang van het seizoen 2024/’25.

   In dit artikel leggen we uit wat er verandert.

  Competitiestructuur
  De O23 competitiestructuur (piramide) wordt met ingang van het seizoen 2024/’25 verbreed. De aanleiding daarvan is dat de belangstelling voor de O23 competitie jaarlijks toeneemt. Zo steeg het aantal teams in de A-categorie dit seizoen met 44. 

  Daarnaast lossen we met de verbreding van de piramide een aantal problemen op die zijn ontstaan door de grote populariteit van de O23 competitie. Zo kunnen nu niet alle kampioenen van de 4e divisie promoveren en dat is ongewenst.Hieronder staat een schema van de huidige en de nieuwe situatie. 

  Huidige situatie                                                                                   

  • Divisie 1 - 2 poules van 8  = 16 teams                               
  • Divisie 2 - 4 poules van 8  = 32 teams                             
  • Divisie 3 - 8 poules van 8  = 64 teams                               
  • Divisie 4 - Vrije inschrijving  = nu 160 teams         

  Situatie vanaf seizoen 2024-2025

  • Divisie 1 - 3 oules van 8  = 24 teams
  • Divisie 2 - 6 poules van 8  = 48 teams
  • Divisie 3 - 6 tot 12 poules van 8  = Maximaal 96 teams
  • Divisie 4 - Vrije inschrijving  = Ongeveer ruim 100 team

  Bovenstaande aanpassing van de piramide leidt tot:

  • een betere regionale spreiding;
  • kleinere reisafstanden in de hogere divisies;
  • kleinere krachtsverschillen in de 4e divisie;
  • een betere doorstroming van de teams.

  Door het aantal poules in de 3e divisie flexibel te maken (minimaal 6 en maximaal 12), zorgen we ervoor dat de kampioenen van de 4e divisie altijd kunnen promoveren. Vanwege de verbreding kan eenmalig een aantal teams extra promoveren. Deze versterkte promotie is opgenomen in de promotie-/degradatieregeling. Die is hier te downloaden.

  Dispensatiebeleid.
  Ook in het seizoen 2024/’25 mogen per wedstrijd/team twee dispensatiespelers worden ingezet. Voor deze dispensatiespelers geldt geen maximumleeftijd. Met ingang van het seizoen 2024/’25 vervalt echter wel de specifieke regeling voor keepers dat zij standaard twee jaar ouder mogen zijn.

  In de praktijk leidt deze regeling namelijk tot verwarring. Bovendien blijkt uit onderzoek en uit contacten met verenigingen dat de extra regeling niet nodig is. Een keeper kan immers ook één van de twee toegestane dispensatiespelers zijn. Uit dataonderzoek is vastgesteld dat de inzet van twee dispensatiespelers in totaal (veldspeler(s) en/of keeper) volstaat.

  De inzet van dispensatiespelers hebben we over de periode van 2 september 2023 tot en met 18 november 2023 in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat: 

  ** bij 60% van de wedstrijden een of meer dispensatiespelers worden ingezet; 
  ** het gemiddeld aantal dispensatiespelers per wedstrijd/team 1 is; 
  ** de gemiddelde leeftijd van dispensatiespelers 24,4 jaar is; 
  ** de gemiddelde leeftijd van keepers 24,3 jaar is.