• Programma en samenstelling nieuwe jeugdselecties.

  Het huidige seizoen verloopt op een vreemde manier ten einde maar achter de schermen zijn wij druk met de opstart van het nieuwe seizoen. Wij hebben dan ook een programma samengesteld om te komen tot de nieuwe selecties. Deze periode zal lopen vanaf 15 juni t/m 11 juli. Voor de niet selectieteams en meisjesteams betekent dit dat er in principe doorgetraind gaat worden t/m 30 juni. Voor de JO7 moeten wij dit nog nader bekijken aangezien er veel spelers mee zullen doen met de JO8 selectietrainingen, we komen hier in later stadium op terug.

  Doelstelling selectieteams

  Het beleid ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers en het vervolgens indelen van de teams is tweeledig. De eerste doelstelling is er op gericht om spelers te selecteren die het mogelijk maken om een selectieteam op een zo hoog mogelijk niveau te laten voetballen. De tweede doelstelling is om elke geselecteerde individuele speler beter te maken passend bij het niveau van een selectieteam.

  Organisatie selectiebeleid

  Via de Hoofd Jeugdopleidingen (boven- en onderbouw) wordt gecommuniceerd hoe de selectieprocedures verlopen. Spelers die deel uitmaken van of in aanmerking komen voor een selectieteam worden op de hoogte gesteld over eventuele selectieactiviteiten.

  Bij de selectieactiviteiten zijn de selectietrainers, leeftijdscoördinatoren en interne scouts intensief betrokken met de Hoofd Jeugdopleiding als eindverantwoordelijke. Het selectieproces is gebaseerd op bevindingen van deze groep die de meeste spelers van Hooglanderveen gedurende het seizoen meerdere malen bekijken. Voor iedere speler wordt zorgvuldig een afweging gemaakt en beoordeeld of de speler voldoet aan de gestelde selectiedoelstellingen. Om geen talenten te missen en voorinformatie te optimaliseren wordt ook periodiek aanvullende input van leiders en trainers verkregen.

  vv Hooglanderveen streeft ernaar eind mei de voorlopige selectiespelers bekend te maken. De concept selectiegroepen zullen uiterlijk uiterlijk 1 juli bekend gemaakt worden. Uiteindelijk zal voor de vakantie 15 juli de eerste teamindelingen bij de onderbouw bekend zijn.

  Selectieteams

  vv Hooglanderveen kent voor komend seizoen de volgende selectie teams:

  Categorie Leeftijd Wedstrijd teams spelers hoofdtrainer
  Bovenbouw O19 11:11 1 16-18 Marino Osimani
  Bovenbouw O17 11:11 1 16 Buddy Bune
  Bovenbouw O16 11:11 1 16 Ronald Schimmel
  Bovenbouw O15 11:11 2 30 Mozes Hoppenbrouwer
  Bovenbouw O14 11:11 2 30 Jurrien Ebbes | Ramon Zuiderwijk
  Bovenbouw O13 11:11 O13-1|2 20 Dennis van Westerlaak
  Onderbouw O12 11:11 O13-2 10 Andre Salomons
  Onderbouw O12 8:8 2 20 vacant
  Onderbouw O11 8:8 3 30 Sjoerd Bronkhorst
  Onderbouw O10 6:6 4 32 Fiona Schussler
  Onderbouw O9 6:6 4 32 Alex Blom
  Onderbouw O8 6:6 4 32 Remco van Veenendaal

  Wij hebben na goed overleg een aantal veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de selectieteams. Het seizoen 2019|20 is er een uitzondering gemaakt om in de JO17 met 2 selectieteams te spelen, voor het seizoen 2020|21 zal dit weer terug gaan naar 1 selectieteam zoals wij de jaren ervoor gewend zijn geweest.

  De grootste verandering vindt er plaats rond de JO13 selectie. Hier hebben wij gekozen om met 20 JO13 en 10 JO12 spelers in de JO13-1 en JO13-2 te gaan spelen. Belangrijkste reden voor deze verandering is dat onze talentvolle spelers in de JO12 toe zijn aan de volgende ontwikkelingsstap en de JO13-1 een achterstand heeft bij de start van het seizoen met het spelen op groot veld in vergelijking met onze collega verenigingen. Deze verenigingen spelen dan ook al met de talentvolle JO12 spelers op een groot veld.

  Wij verwachten door deze aanpassing dat deze spelers zich door deze maatregel door blijven ontwikkelen. Belangrijke restrictie is wel dat de JO12 spelers in de JO13-2 komen en niet in de JO13-1 omdat deze spelers worden klaargestoomd voor JO13-1 het seizoen daarop.

  Consequentie voor de huidige JO12 selectie (nieuwe JO13-selectie) is dat wij terug gaan van 30 huidige selectiespelers naar 20 spelers JO13 (nieuwe seizoen). Deze 20 worden zoals gezegd  aangevuld met 10 JO12 spelers om weer op 30 uit te komen.

  Consequentie voor de huidige JO11 selectie is dat er 20 spelers naar de JO12 selectie gaan en 10 spelers in de JO13 selectie terecht komen. Er zal komend seizoen dan ook twee JO12 selectieteams zijn.

  Uitgangspunten

  • Het selectiebeleid valt onder eind verantwoordelijkheid van de HJO Onder- en Bovenbouw in samenwerking met de Technisch Manager.
  • De ondersteuning en input van Technische Hart, Commissie boven – en onderbouw, interne scouts, (keepers)trainers en teamleiders speelt een grote rol bij de samenstelling van de (voorlopige) selecties.

  Uitnodiging voorlopige selectiespelers

  De uitnodigingen zullen door de jaarcoördinator worden gedaan en uiterlijk voor 1 juni.

  Voorbereiding juni en juli 2020

  Hieronder vind je de agenda van de voorlopige selectiegroepen.

  Voorbereiding onderbouw

  Voorbereiding bovenbouw

  Wat wordt van een selectiespeler verwacht?

  vv Hooglanderveen stelt hogere verwachtingen aan een selectiespeler. Van deze spelers wordt het onder andere het volgende verwacht:

  • Aanwezig zijn bij alle trainingen en wedstrijden (bij wedstrijden ook indien betreffende speler geblesseerd is). Dit betekent dat voetbal altijd op de eerste plaats komt.
  • Bereid zijn om aan eigen ontwikkeling te werken.
  • Andere verwachtingen zoals gecommuniceerd door de selectietrainers, Hoofd Jeugdopleiding of commissie boven- en onderbouw.

  Communicatie
  Normaliter vindt eind juni altijd een einde seizoensbijeenkomst voor trainers en leiders plaats. In verband met de Corona-crisis zal deze bijeenkomst niet kunnen plaatsvinden. We bekijken nog of en op welke wijze dit alsnog georganiseerd kan worden. Op deze bijeenkomst worden gebruikelijk de conceptindelingen voor komend seizoen gedeeld met de trainers en leiders van de jeugdteams. Als alternatief zullen de coördinatoren van de commissies al op een eerder moment de indelingen onder embargo digitaal delen met de jeugdtrainers en -leiders van de niet-selectieteams. Dat zal naar verwachting ergens in de periode tussen 15 juni en 1 juli zijn, omdat ook overschrijvingen per 15 juni nog verwerkt dienen te worden. Het staat commissies vrij om al eerder afstemming te zoeken met trainers en leiders over de conceptindelingen van de niet-selectieteams.

  De communicatie van de conceptindelingen van selectiegroepen en niet-selectieteams (jongens en meisjes) naar alle leden toe vindt plaats op of rond 1 juli via een publicatie op de website.