• De afgelopen periode is door het Technisch Hart gebruikt om vanuit het nieuwe Voetbaltechnisch Beleidsplan 2019 - 2023 de eerste implementatiestappen te zetten voor verbetering van de jeugdopleiding (selectie en breedtesport).

  Via deze wijze willen wij een ieder dan ook graag informeren over de 1ste aanpassingen voor het komend seizoen 2019 - 2020.

  Wij hebben een ambitieus plan om het niveau van onze jeugdspelers, jeugdteams en trainers te krijgen op het niveau dat past bij de grootte van onze mooie vereniging. Wij zullen daarom het komende seizoen verdere invulling gaan geven aan diverse initiatieven. Wij zullen hierover op regelmatige basis via onze website communiceren.

   

  Selectie Onderbouw

  De belangrijkste wijziging willen wij graag nog even nader toelichten: het vergroten van het aantal selectiespelers in de onderbouw (Onder 8 - Onder 12) vanaf komend seizoen.

  Bij Onder 8 t/m Onder 10 zal de selectie van 16 naar 32 spelers gaan, voor Onder 11 en Onder 12 is dit van 20 naar 30 spelers.

  Deze wijziging heeft verschillende redenen:

  • Naar aanleiding van de nieuwe speelvormen bij de pupillen is er een logische doorstroming naar de bovenbouw met betrekking tot aantallen spelers. Zie daarvoor onderstaand schema.
  • Een hoofdtrainer is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van 32 of 30 spelers in plaats van 1 team (8-10 spelers).
  • Meer spelers krijgen de mogelijkheid tot 3x trainen per week.

  Wij zullen aan het begin van volgend seizoen avonden organiseren per leeftijdsgroep om het één en ander te verduidelijken.

   

  Breedtevoetbal Onderbouw

  De trainingen bij de breedteteams van de onderbouw (Onder 8 t/m Onder 12) worden vanaf komend seizoen allemaal gecoördineerd door Sportivun op de woensdagmiddag. Dit seizoen heeft Sportivun dit naar volle tevredenheid gedaan bij de Onder 8 en Onder 9.  Er is tevens op andere dagen (maandag, dinsdag en vrijdag) ruimte voor een tweede trainingsmoment. Hiermee willen wij de trainingen in dezelfde leerlijn krijgen als bij de selectieteams en zal er een verbetering plaatsvinden in de begeleiding van onze trainers van de breedteteams bij de onderbouw.  Aan het begin van het seizoen zullen wij een avond organiseren per leeftijdsjaar om het één en ander te verduidelijken.

  Bekendmaking en activiteiten nieuwe selecties 

  De voorlopige selecties worden medio juni bekend gemaakt. De laatste 2 weken van juni (start 17 juni) zullen er activiteiten plaatsvinden voor de nieuwe selectiegroepen. Er volgt een uitnodiging via de coördinator.

  De indelingen van de overige teams zullen rondom 1 juli bekend gemaakt worden.