• Cluster PR & Communicatie

 • Hoofdlijn

  Doelstelling is een zo efficiënt mogelijke inzet van de gewenste en beschikbare communicatiemiddelen, zowel intern als extern, om die vervolgens op de juiste wijze en op het juiste moment in te zetten.

  Een optimale en juiste communicatie is essentieel voor het uitdragen van de visie van de vereniging en het bevorderen van de binding met de leden en de ouders / verzorgers.

   

  Voorzitter PR & Communicatie

  • Bestuurslid Jan Ebbes
  • Contact / e-mailen

   

  Samensteller Dribbelaar

  • Wim van de Boom
  • Contact via bestuurlid

   

  Samensteller NoppenNewz

  • vacant
  • Contact via bestuurslid

   

  Vormgever NoppenNewz

  • Bianca van der Zwaan
  • Contact via bestuurslid

   

  Webmaster

  • Marco Burm / Linda Geschiere
  • Contact via bestuurslid

   

  Website administrator

  • Hans Bruins
  • Contact via bestuurslid

   

  Beheer Sportlink

  • Vacant
  • Contact via bestuurslid