• In de eerste 2 maanden van dit seizoen zijn we diverse wedstrijdballen kwijt geraakt. Meerdere keren is de wedstrijdbal na afloop van de wedstrijd niet teruggebracht naar de commissiekamer. Mogelijk zijn de wedstrijdballen per abuis in de lockers met trainingsballen verdwenen of zijn ballen mee naar huis genomen. 

    We vragen scheidsrechters en/of teamleiders om na afloop van de wedstrijd de wedstrijdbal weer terug te brengen naar de commissiekamer. Hopelijk houden we dan de rest van het seizoen het aantal wedstrijdballen op peil. Alvast dank voor de medewerking!