• Eindstand Grote Club Actie

    Eindstand op 30-11-2020 > 135,41% van het doel behaald > Dit betekent dat het gewenste doel boven de € 5.000,00 is behaald. Het eindbedrag is € 6.770,40. Voor dit bedrag zijn 2821 loten verkocht. Super bedankt! aan alle kopers én verkopers van loten die deze opbrengst mogelijk hebben gemaakt. De winnaars worden op 9 december 2020 per mail geinformeerd.

  • Afgelopen zomer heeft onze mooie club meerdere malen te maken gehad met vandalisme. Met scooters over de kunstgrasvelden crossen. De brandweer is langs geweest, omdat er een vuilcontainer in de brand was gestoken. Dug-outs beklad en een kleine groep vond het nodig om ons kleedgebouw binnen te treden om daar de nodige rotzooi te schoppen en vernielingen aan te brengen.

    Helaas voor deze laatste groep heeft de vereniging voor de start van dit seizoen alle camerabeveiliging vervangen en aangepast waar nodig. Hierdoor zijn de mannen vastgelegd op de gevoelige plaat en hebben we de betrokkenen kunnen achterhalen. Wat ons nog het meest heeft verbaasd, was dat 5 van de 6 jongemannen lid zijn van onze eigen vereniging.

    Naar aanleiding van de beelden is er vanuit onze commissie Gedrag en Respect contact gezocht met alle betrokkenen en hun ouders en/of verzorgers om hierover in gesprek te gaan. Daar we alles op beeld hebben staan had ontkennen van enige betrokkenheid weinig zin.

    Vanuit de club is het besluit genomen om alle betrokkenen voor een periode van 3 weken te schorsen en een aantal uur vrijwilligerswerk te laten doen. Wat de vereniging betreft is het hiermee afgesloten en laten we hopen dat we de camerabeelden in de toekomst niet meer nodig zullen hebben.