• Gebruikelijk is het om de Algemene Leden Vergadering op de eerste dinsdag in november te houden en dat is ook al per abuis gecommuniceerd.

    Dit jaar is gekozen voor een ander moment namelijk op dinsdag 27 november 2018. Het begint om 20.45 uur in de kantine van ons clubhuis. De agenda zal 2 weken van te voren gepubliceerd worden.

    Alle leden en ouders van leden jonger dan 18 jaar zijn van harte welkom! In de Algemene Ledenvergadering wordt teruggekoppeld over het afgelopen jaar, worden bestuursleden (her)benoemd, worden toekomstplannen gepresenteerd en kunnen er vragen worden gesteld. Een belangrijk moment van inspraak voor de leden dus! Wij hopen veel leden te kunnen verwelkomen op deze avond.

    Het bestuur